image

זהו תהליך אישי שמתבצע בתוך קבוצה דרך מהלך של הפקת סרט דקומנטרי אישי, סרט שאף אחד לא יראה מלבד הקבוצה. היוצר הוא הגיבור, הצם, הבמאי והעורך. הנושא של הסרט הוא התמודדות עם נושא משמעותי עכשווי בחייו של היוצר. כאשר הנושא מתעל את התהליך לאזור הטיפולי מצטרף למדריך איש טיפול מקצועי.

Go to top