בית ספר "ראיה" בסמינר הקיבוצים -  הכשרת מנחי קבוצות באמצעות קולנוע – "תקשורת מקדמת"חדשות הכפר

Go to top